ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

วุฒิอาสาจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการสร้างเครือข่ายถาวรในการจัดการกำกับและการตรวจสอบการเลือกตั้งกิจกรรมอบรมอาสาสมัครองค์กรเอกชนมืออาชีพ(อสร.มืออาชีพ) “

คัดลอกลิงค์

วุฒิอาสาจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการสร้างเครือข่ายถาวรในการจัดการกำกับและการตรวจสอบการเลือกตั้งกิจกรรมอบรมอาสาสมัครองค์กรเอกชนมืออาชีพ(อสร.มืออาชีพ) “ ในวันที่ 22/7/61 ณ. วัดพุทธปัญญา… ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ. นนทบุรี โดยมีผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในพิธี