ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

สศช.ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไท ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าขยายเครือข่ายฝายมีชีวิต

คัดลอกลิงค์

สศช.ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไท ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าขยายเครือข่ายฝ่ายมีชีวิตของวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครศรีธรรมราช มาสู่ฝ่ายมีชีวิตไทรทอง วัดป่าอำนายผล หมู่ 8 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 เพื่อศึกษาและถอดบทเรียนฝายมีชีวิต ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป